Õpilasele


Hea õpilane!

Digitaalsete materjalide õppekomplekt on mõeldud just Sulle, et aidata Sind gümnaasiumibioloogia II kursuse teemade — organismide energiavajadus, organismide areng, inimese talitluse regulatsioon — õppimisel. Materjalides on huvitavad mudelid, õpetlikud videod, sisukad esitlused ja töölehed. Lisaks on teemasid kokkuvõtvad audiomaterjalid, mis on allalaaditavad ning mida saad kuulata näiteks sporti tehes. Teadmiste kontrollimisel aitavad Sind temaatilised testid. Kõik õppematerjalid leiad alammenüüdest vastavate teemade alt. Sealt leiad ka vajalikud juhendid mudelite kasutamiseks. Kõik õppematerjalid on kasutatavad nii hea internetiühendusega seadmes kui ka eelnevalt allalaadituna.

Mida ja millal kasutada?

Mudeleid on kahesuguseid: 3D-mudelid ja Scratch’i mudelid. 3D-mudelite kasutamiseks tuleb Sul arvutisse installeerida Blender (vt Blenderi kasutusjuhendit). Enne 3D-mudeli kasutamist on soovitatav kasutada mudeli eelvaatega tutvumise võimalust. Selleks tuleb klõpsata mudeli nimel. Avaneb veebibrauser, kus saab mudeli eelvaadet näha. Mudeli alla laadimiseks tuleb klõpsata nime taga sulgudes oleval laiendil (.blend). Scratch’i mudelite kasutamiseks on vajalik internetiühenduse olemasolu. Lisavõimalusena on Sul võimalik kõiki pakutavaid mudeleid ise edasi arendada ja muuta ning miks mitte ka täiesti uusi luua (vt Scratch’i kasutusjuhendit).

Üldjuhul on soovitatav mudeleid kasutada koos vastava alateema töölehega. Kõik töölehed on varustatud vastavate ikoonidega, mis näitavad materjali tüüpi, uurimusliku aspekti olemasolu, lahendajate hulka ja soovituslikku ajakulu. Töölehtedel olevad ülesanded on erineva raskusastmega, sisaldades nii keerukaid kui ka lihtsaid ülesandeid. Kõik töölehed on koostatud Microsoft Wordi (2007 või uuem) docx-formaadis ning on allalaaditavad ja muudetavad. Lisaks on võimalik töölehed alla laadida ja printida Adobe Acrobati pdf-failidena.

Esitlused on sobilikud näiteks õppimisel kontrolltööks. Esitlustes on tekstidele lisatud ka teemaga seotud joonised, videod või animatsioonid. Kõik esitlused on vaadatavad Microsoft PowerPointi (2007 või uuem) pptx-formaati tundva programmiga.

Videod annavad teemade kohta lisainformatsiooni, aitavad Sul õpitavat paremini igapäevaeluga seostada ning on toeks ka karjäärivaliku tegemisel (nt esinevad videotes teadlased, arstid, insenerid ja teiste valdkondade esindajad). Videomaterjalid on hõlpsasti .mp4-formaadis allalaaditavad ning näiteks nutitelefonis, tahvelarvutis või muus mobiilses seadmes vaadatavad.

Audiomaterjalides esitatakse teemast lühike kokkuvõte. Audiomaterjalid on hõlpsasti .mp3-formaadis või pakituna allalaaditavad ning lihtsad kasutada näiteks telefonis, mp3-mängijas või muus mobiilses seadmes, et õppida bioloogiat nt koduteel, sporti tehes või hetkel, kui silmad on lugemisest ja arvutiga töötamisest juba liialt väsinud. Enda teadmiste kontrollimiseks sobivad väga hästi teemakohased enesekontrollitestid.

Ja nüüd materjale uurima ja katsetama!


Õppekomplektis olevad materjalid on koostatud lähtuvalt kehtivast gümnaasiumi riiklikust õppekavast.