Organismide areng


Organismide arengu teema materjalide toel saad aru, kuidas toimub rakkude ja organismide paljunemine ning viljastumine, kuidas vältida soovimatut rasedust ja suguhaigusi, mida peab teadma loote arengust, miks me elu jooksul muutume, kuidas surevad rakud ning miks me vananeme ja sureme. Nende teadmiste abil saad ise elada tervema ja õnnelikumana ning mõistad, kuidas tagada hea elu ka oma lastele.

Esmalt õpid üldiselt tundma paljunemisviiside mitmekesisust looduses. Seejärel tutvud mitoosi ja meioosiga – kahe universaalse rakkude paljunemisviisiga. Mitoosi ja meioosi käsitletakse ka inimeste sugurakkude arengu näitel. Organismide arengu teemat vaadeldakse, alustades viljastumisest ja liikudes edasi lootelise ja lootejärgse arengu juurde kuni surma aspektideni välja. Eraldi tähelepanu pööratakse inimese rasestumisele ja suguhaiguste levimisele.

Õppematerjalid on jagatud kaheksasse komplekti:

  1. Paljunemine ja areng
  2. Mitoos ja meioos
  3. Sugurakkude areng
  4. Kehaväline ja -sisene viljastumine
  5. Rasestumisvastased vahendid
  6. Suguhaigused
  7. Sünnieelne areng ja sünnitus
  8. Sünnijärgne areng