Organismide energeetika


Organismide energeetika teema mõistmine võimaldab aru saada, miks me hingame, miks peab sööma, miks on vaja taimi, kuidas energiat saadakse, kuidas kantakse energiat ühest kohast teise ja kuidas talletatakse. Nende teadmiste abil oskad ise täisväärtuslikku elu elada ja saad aidata teisi näiteks energiakriisi või näljahädaga võitlemisel.

Esmalt õpid tundma auto- ja heterotroofsete organismide aine- ja energiavahetuse üldisi eesmärke ja mehhanisme. Seejärel saad õppida, kuidas on need seotud omavahel ja eluta keskkonnaga. Eraldi tähelepanu pööratakse ADP-le ja ATP-le kui universaalsetele energia salvestamist ja ülekannet võimaldavatele molekulidele. Põhjalikumalt vaadeldakse energeetikat organismide hingamise ja taimede fotosünteesi näitel. Hingamise juures käsitletakse eraldi aeroobsetes ja anaeroobsetes tingimustes toimuvaid protsesse.

Õppematerjalid on jagatud viide komplekti:

  1. Aine- ja energiavahetus 
  2. Hingamine
  3. ADP ja ATP roll
  4. Aeroobsed ja anaeroobsed protsessid
  5. Fotosüntees