Blenderi kasutusjuhend


NB! Kõik Biodigi 3D-mudelid on eelvaadeldavad ka sketchfab’i keskkonnas. Sketchfab´i keskkond on sobilik mudeliga tutvumiseks, tööks mudeliga on vajalik programmi Blender olemasolu.

  Allalaadimine ja installeerimine

 1. Mine internetilehele http://www.blender.org/download/
 2. Laadi alla arvutile sobiv installeerimise pakett.
 3. Pärast installeerimist ava Blenderi rakendus. Vaikimisi määratud Blender 2.69 ekraanipaigutus on kujutatud joonisel 1.

Blenderi kasutamine

Vaikimisi määratud Blender 2.69 ekraanipaigutus
Joonis 1. Vaikimisi määratud Blender 2.69 ekraanipaigutus

Seadete muutmine:
Mõned Blenderi vaikimisi määratud seaded on muudetavad vastavalt vajadusele. Selleks ava menüü
Fail ja alammenüüst User Preferences.

Kirjasuurus:
System saki alt saab muuta kirjasuurust suuremaks (näiteks muuda vaikimisi olev DPI 76100-ks).

Ühe nupuga hiir/sülearvuti puuteplaat:
Kui kasutad Blenderit ilma 3-nupulise hiireta, siis ava Input sakk ja märgi valik Emulate 3 Button Mouse. Pärast seadete muutmist kliki muudatuste salvestamiseks all vasakus nurgas User Preferences menüüs asuvale nupule Save User Settings.

Kasutajaliides ja Blenderi navigeerimine toimub keskmises aknas asuvas 3D-vaates. Blenderis on kolm põhilist tegevust, kuidas 3D-pilti ekraanil navigeerida: pööramine, nihutamine ja suurendamine-vähendamine. Pildi keeramiseks kliki 3-nupulise hiire keskmisel nupul ja lohista hiirt. Tabel 1 võtab kokku klaviatuuri ja hiire nuppude kombinatsioonid, kuidas objekti pöörata, nihutada ja suurendada-vähendada. Kui Sul pole 3-nupulist hiirt, siis ava kõigepealt User Preferences ja tee seal vastavad muudatused, nagu selgitatud eelmises lõigus.

Tegevus 3-nupuline hiir Klaviatuur
PÖÖRAMINE KHN Alt/Option + VHN
NIHUTAMINE Shift + KHN Shift + Alt/Option + VHN
SUURENDAMINE-VÄHENDAMINE Hiire kerimisnupp või Ctrl + KHN Ctrl + Alt/Option + VHN
Tabel 1. Blenderi 3D-vaate navigeerimine.

 • VHN = Vasak hiirenupp
 • KHN = Keskmine hiirenupp (näiteks vajuta alla hiire kerimisnupp)
 • Alt/Option = Vajuta Alt nuppu, kui kasutad Windows’it või Option nuppu, kui kasutad Apple’it.
 • + = Plussmärk tähendab, et nuppu tuleb vajutada ja all hoida samal ajal (näiteks Shift + KHN tähendab, et Shift nuppu ja keskmist hiirenuppu tuleb samal ajal all hoida).

Objektide märkimine, liigutamine, pööramine:
Objektide märkimiseks 3D-vaates vajuta paremat hiirenuppu. Märgitud objekti liigutamiseks vajuta klahvi G, lohista hiir uude asukohta ja vajuta hiire vasakut klahvi, et paigutada objekt uude asukohta. Objekti pööramiseks märgi kõigepealt objekt, seejärel vajuta klahvi R, lohista hiirt ringiratast ja kliki vasakut hiirenuppu, et muuta pööramise suunda.

Teine võimalus objekti liigutada ja pöörata on kasutada manipulaatoreid 3D-vaate allservas. Nende asukohta on näidatud ka joonisel 2. Manipulaatoritel on näha kolme erinevat värvi (punane, roheline ja sinine), mida saab kasutada objekti liigutamiseks või pööramiseks, kui klikid hiire vasaku klahviga värvil ja lohistad hiirt.

Blender 2.69 manipulaatorid
Joonis 2. Blender 2.69 manipulaatorid

Lisainformatsioon

Blenderi täpsema eestikeelse käsiraamatu leiad järgmise lingi kaudu:

 • http://wiki.blender.org/index.php/Doc:ET/2.6/Manual
 • Anatoomia 3D-mudelid on kohandatud BodyParts3D allikast, mis on avaldatud CC BY-SA litsentsiga:

 • http://lifesciencedb.jp/bp3d/
 • Lisaks on võimalik vaadata järgnevaid linke, mis näitavad Blenderi kasutamist:

  1. 3D blenderi faili kasutamine töölehtede ülesannete täitmisel
  2. 3D blenderi faili muutmine