Materjalid


Iga teema materjalidena esitatakse vähemalt üks mudel ja selle kasutamiseks mõeldud tööleht, kus on erinevad ülesanded kursuse õpitulemuste saavutamiseks. Mudelite abil õpitakse tundma 3D-tehnoloogiat, algoritmilist mõtlemist ja uurimuslikku lähenemist. Nende kasutamiseks tuleb arvutisse installeerida Blender ja Scratch (Scratch juhul, kui kasutajal on soov mudeleid muuta). Mõlema programmi puhul on tegemist vabavaraga. Töölehed on allalaaditavad tekstifaili ja pdf-ina. Tekstifaili saab soovi korral muuta. Iga teema kohta leiate ka PowerPointi esitluse ning audiomaterjali, mida saab kasutada nii teema esmaseks õppimiseks kui ka kinnistamiseks. Lõimingut teiste ainetega ning karjääriõpetust toetavad iga teemaga seonduvad videoklipid. Kinnistamiseks sobivad ka enesekontrollitestid. Lisaks põhimaterjalidele leiate lehe ülamenüüst toetavad materjalid õpilasele ja õpetajale.

Töölehed Mudelid Esitlused Audiomaterjalid Videod Testid
 1. Aine- ja energiavahetus (.pdf) (.docx)
  Autotroofide energiavahetus (.pdf) (.docx)
 2. ATP (.pdf) (.docx)
 3. Gaasivahetus (.pdf) (.docx)
  Rakuhingamine (.pdf) (.docx)
 4. Aeroobse ja anaeroobse hingamisprotsessi võrdlus (.pdf) (.docx)
  Kääritamine (.pdf) (.docx)
  Pärmirakkude paljunemine (.pdf) (.docx)
 5. Fotosüntees (.pdf) (.docx)
  Rakumaailm – fotosüntees (.pdf) (.docx)
  Päikesepaneelid (.pdf) (.docx)

 1. Paljunemine ja areng (.pdf) (.docx)
 2. Mitoos (.pdf) (.docx)
  Meioos (.pdf) (.docx)
 3. Diskusioon pereplaneerimine (.pdf) (.docx)
  Sugurakkude areng (.pdf) (.docx)
 4. Viljastumine (.pdf) (.docx)
 5. Rasestumisvastased vahendid (.pdf) (.docx)
  Rollimäng soovimatu raseduse vältimisest (.pdf) (.docx)
 6. Suguhaigused (.pdf) (.docx)
  Rollimäng suguhaiguste vältimine (.pdf) (.docx)
 7. Sünnieelne areng (.pdf) (.docx)
  Sünnitus (.pdf) (.docx)
 8. Sünnijärgne areng (.pdf) (.docx)
  Rakkude surm (.pdf) (.docx)

 1. Regulatsioonimehhanismid (.pdf) (.docx)
  3D sisenõrenäärmed (.pdf) (.docx)
 2. 3D Närvisüsteemi ehitus (.pdf) (.docx)
  Sünaps (.pdf) (.docx)
 3. Närviimpulss (.pdf) (.docx)
  Refleksikaar (.pdf) (.docx)
 4. Kaitsemehhanismid (.pdf) (.docx)
 5. 3D Elundkondade koostöö (.pdf) (.docx)
 6. Energiavajadus (.pdf) (.docx)
  Termoregulatsioon (.pdf) (.docx)
 1. Üldine aine- ja energiavahetus
 2. Autotroofsete organismide aine- ja energiavahetus
 3. Heterotroofsete organismide aine- ja energiavahetus
 4. Aine- ja energiavahetuse seosed
 5. Energia tootmine fossiilsetest kütustest
 6. ATP ja ADP teke
 7. Gaasivahetus
 8. Rakuhingamine
 9. Aeroobne hingamisprotsess
 10. Kääritamine
 11. Fotosüntees
 12. Päikesepaneel
 13. 3D päikesepaneel

 1. Paljunemine ja areng
 2. Mitoos
 3. Meioos
 4. Sugurakkude areng
 5. Kehaväline viljastumine koos võrdlusega
 6. Kehasisene viljastumine
 7. Barjäärimeetod
 8. Hormonaalsed vahendid
 9. Kalendermeetod
 10. Emakasisene vahend
 11. Steriliseerimine
 12. Suguhaigustesse nakatumise riskid
 13. Inimese sünnieelne areng
 14. Sünnitus
 15. Moondega ja moondeta areng
 16. Rakusurm

 1. Regulatsioonimehhanismid
 2. 3D sisesekretsioon
 3. 3D närvisüsteem
 4. Sünaps
 5. Närviimpulss
 6. Kaitsemehhanismid
 7. 3D seedeelundkond
 8. 3D hingamiselundkond
 9. 3D erituselundkond
 10. Energiavajadus
 11. Termoregulatsioon
 1. Aine- ja energiavahetus
 2. ATP & ADP energia ülekanne ja salvestamine
 3. Hingamine – organismi varustamine energiaga
 4. Rakuhingamine
 5. Aeroobsed & Anaeroobsed protsessid
 6. Fotosüntees – päikeseenergia muutmine keemiliseks energiaks

 1. Paljunemine & areng
 2. Rakkude jagunemine
 3. Sugurakud – mees- ja naissugurakkude areng
 4. Naissugurakkude areng – menstruaaltsükkel
 5. Kehaväline ja –sisene viljastumine
 6. Rasestumisvastased vahendid
 7. Suguhaigused
 8. Sünnieelne areng
 9. Sünnijärgne areng

 1. Organismi regulatsioon
 2. Närvisüsteemi ehitus ja talitlus
 3. Refleksid – kesk- ja piirdnärvisüsteemi toimimine
 4. Immuunsüsteem – inimese kaitsemehhanismid
 5. Elundkondade koostöö
 6. Inimese energiavajadus
 7. Inimese termoregulatsioon

 1. Kordamine
 1. Organismid ja energia – tark räägib (4:00 min)
 2. Organismid ja energia – kõne kuulajaga (6:06 min)
 3. ATP – kõne kuulajaga (4:36 min)
 4. ATP – tark räägib (3:31 min)
 5. Hingamine – kõne kuulajaga (6:56 min)
 6. Anaeroobne glükolüüs – kõne kuulajaga (5:06 min)
 7. Käärimise kasutamine – kõne kuulajaga (1:33 min)
 8. Fotosüntees – tark räägib (4:37 min)
 9. Fotosünteesi mõjutavad faktorid – tark räägib (2:27 min)

 1. Paljunemine ja areng – tark räägib (2:52 min)
 2. Rakkude paljunemine – tark räägib (7:03 min)
 3. Sugurakkude areng – tark räägib (5:04 min)
 4. Suguline paljunemine – kõne kuulajaga (6:04 min)
 5. Rasestumisvastased vahendid – tark räägib (4:36 min)
 6. Suguhaigused – tark räägib (5:02 min)
 7. Sünnieelne areng – kõne kuulajaga (5:55 min)
 8. Sünnijärgne areng – tark räägib (4:20 min)

 1. Organismi regulatsioon – kõne kuulajaga (4:32 min)
 2. Närvisüsteem – tark räägib (4:46 min)
 3. Refleksid – tark räägib (5:10 min)
 4. Kaitsemehhanismid – kõne kuulajaga (9:27 min)
 5. Elundkondade koostöö – tark räägib (3:57 min)
 6. Energiavajadus – kõne kuulajaga (6:10 min)
 7. Termoregulatsioon – kõne kuulajaga (1:55 min)

 1. Kordamine – tark räägib (6:49 min)

NB! Audiomaterjalide allalaadimiseks kasuta paremat hiireklikki ja salvesta link nimega (Save As)

 1. Elektrienergia tootmine (5:29 min)
 2. Hingamine (4:24 min)
 3. Alkoholi tootmine (4:19 min)
 4. Fotosüntees (5:00 min)
 5. Päikesepaneelide töö (6:52 min)

 1. Rakkude uurimine ja kasvajad (7:23 min)
 2. Sugurakkude kvaliteet (6:19 min)
 3. Viljastamine (4:23 min)
 4. Rasestumisvastased vahendid (6:27 min)
 5. Noored suguhaigustest (4:21 min)
 6. Arst suguhaigustest (4:41 min)
 7. Sünnitus (4:30 min)

 1. Närvisüsteemi töö (4:55 min)
 2. Insult (6:32 min)
 3. Immuunsüsteem (5:41 min)
 4. Vereproov (5:41 min)
 5. Ülekaalulisus (5:56 min)
 6. Noored söömishäiretest (8:22 min)
 7. Psühholoog söömishäiretest (6:51 min)
 1. Organismid ja energia
 2. Hingamine
 3. ATP
 4. Aeroobne glükolüüs
 5. Fotosüntees

 1. Paljunemine ja areng
 2. Rakkude jagunemine
 3. Inimese sugurakkude areng ja menstruaaltsükkel
 4. Suguline paljunemine, kehasisene ja -väline viljastumine
 5. Rasestumisvastased vahendid
 6. Sugulisel teel levivad haigused
 7. Sünnieelne areng ja sünnitus
 8. Sünnijärgne areng ja surm

 1. Organismi regulatsioon
 2. Närvisüsteemi ehitus ja talitus
 3. Refleksid
 4. Immuunsüsteem
 5. Elundkondade koostöö
 6. Energiavajadus ja termoregulatsioon

 1. Kordamine