Materjalid teemade lõikes


Digitaalne õppekomplekt kursusele “Organismide energiavajadus, organismide areng, inimese talitluse regulatsioon” ja kursuse hindamismudel (.docx)

ORGANISMIDE ENERGIA­VAJADUS

Alateema Testid Interaktiivsed harjutused ja mudelid Olemasolevate interaktiivsete harjutuste, simulatsioonide kasutamine Töölehed Esitlused
Audiomaterjalid
Videod Näidistunnikavad
1. Organismide energiavajadus, energia saamise viisid autotroofsetel ja heterotroofsetel organismidel. Organismi üldine aine- ja energiavahetus Organismid ja energia Üldine aine- ja energiavahetus
Aine- ja energiavahetus (.pdf) (.docx)
Aine- ja energiavahetus õpetajale (.pdf) (.docx)
Esitlus: aine ja energiavahetus Elektrienergia tootmine (5:29 min) 1. näidistunnikava aine- ja energiavahetus (.pdf) (.docx)
Autotroofsete organismide aine- ja energiavahetus Autotroofide energiavahetus (.pdf) (.docx)
Autotroofide energiavahetus õpetajale (.pdf) (.docx)
Audiomaterjal: aine- ja energiavahetus (4:00 min)
Heterotroofsete organismide aine- ja energiavahetus
Aine- ja energiavahetuse seosed
Energia tootmine fossiilsetest kütustest
2. ATP universaalsus energia salvestamises ja ülekandes ATP ja ADP roll ATP ja ADP teke (.blend) ATP ja ADP roll energia salvestamises ja ülekandes (.pdf) (.docx)
ATP ja ADP roll energia salvestamises ja ülekandes õpetajale (.pdf) (.docx)
Esitlus: ATP ja ADP – energia ülekanne ja salvestamine 2. näidistunnikava ATP ja ADP roll (.pdf) (.docx)
Audiomaterjal: ATP – kõne kuulajaga (4:36 min)
3. Hingamine kui organismi varustamine energiaga. Hingamise etappideks vajalikud tingimused ja tulemused. Hingamine Gaasivahetus Glükoosi lagundamine Gaasivahetus (.pdf) (.docx)
Gaasivahetus õpetajale (.pdf) (.docx)
Esitlus: hingamine – organismi varustamine energiaga Hingamine (4:24 min) 3. näidistunnikava hingamine (.pdf) (.docx)
Rakuhingamine Rakuhingamine (.pdf) (.docx)
Rakuhingamine õpetajale (.pdf) (.docx)
Esitlus: rakuhingamine
Audiomaterjal: hingamine – kõne kuulajaga (6:56 min)
4. Aeroobne ja anaeroobne hingamine. Käärimine kui anaeroobne hingamine, selle rakenduslik tähtsus Aeroobne glükolüüs Aeroobne ja anaeroobne hingamisprotsess Aeroobse ja anaeroobse hingamisprotsessi võrdlus (.pdf) (.docx)
Aeroobse ja anaeroobse hingamisprotsessi võrdlus õpetajale (.pdf) (.docx)
Esitlus: aeroobsed ja anaeroobsed protsessid Alkoholi tootmine (4:19 min) 4. näidistunnikava aeroobsed ja anaeroobsed protsessid (.pdf) (.docx)
Kääritamine Kääritamine (.pdf) (.docx)
Kääritamine õpetajale (.pdf) (.docx)
Audiomaterjal: anaeroobne glükolüüs (5:06 min)
Pärmirakkude paljunemine (.pdf) (.docx)
Pärmirakkude paljunemine õpetajale (.pdf) (.docx)
Audiomaterjal: käärimise kasutamine (1:33 min)
5. Fotosünteesi eesmärk ja tulemus. Üldülevaade fotosünteesi valgus- ja pimedusstaadiumist ning neid mõjutavatest teguritest. Fotosünteesi tähtsus taimedele, teistele organismidele ning biosfäärile Fotosüntees Fotosüntees Fotosüntees Fotosüntees (.pdf) (.docx)
Fotosüntees õpetajale (.pdf) (.docx)
Esitlus: fotosüntees – päikeseenergia muutmine keemiliseks energiaks Fotosüntees (5:00 min) 5. näidistunnikava fotosüntees (.pdf) (.docx)
Päikesepaneel Rakumaailm – fotosüntees (.pdf) (.docx)
Rakumaailm – fotosüntees õpetajale (.pdf) (.docx)
Audiomaterjal: fotosüntees (4:37 min) Päikesepaneelide töö (6:52 min)
3D päikesepaneel (.blend) Päikesepaneelid (.pdf) (.docx)
Päikesepaneelid õpetajale (.pdf) (.docx)
Audiomaterjal: fotosünteesi mõjutavad faktorid (2:27 min)
 Teema kordamine Organismide energiavajadus
ORGANISMIDE ARENG
Alateema Testid Interaktiivsed harjutused ja mudelid Olemasolevate interaktiivsete harjutuste, simulatsioonide kasutamine Töölehed Esitlused
Audiomaterjalid
Videod Näidistunnikavad
6. Suguline ja mittesuguline paljunemine eri organismirühmadel, nende tähtsus ja tulemus Paljunemine ja areng Paljunemine ja areng Paljunemine ja areng (.pdf) (.docx)
Paljunemine ja areng õpetajale (.pdf) (.docx)
Esitlus: paljunemine ja areng 6. näidistunnikava paljunemine ja areng (.pdf) (.docx)
Audiomaterjal: paljunemine ja areng (2:52 min)
7. Raku muutused rakutsükli eri faasides. Kromosoomistiku muutused mitoosis ja meioosis ning nende tähtsus Rakkude jagunemine Mitoos Mitoos (.pdf) (.docx)
Mitoos õpetajale (.pdf) (.docx)
Esitlus: rakkude jagunemine Rakkude uurimine ja kasvajad (7:23 min) 7. näidistunnikava mitoos ja meioos (.pdf) (.docx)
Meioos

Meioos (.pdf) (.docx)
Meioos õpetajale (.pdf) (.docx)
Audiomaterjal: rakkude paljunemine (7:03 min)
8. Mehe ja naise sugurakkude arengu võrdlus ning nende arengut mõjutavad tegurid Inimese sugurakkude areng ja menstruaaltsükkel Sugurakkude areng Diskussioon pereplaneerimine (.pdf) (.docx)
Diskussioon pereplaneerimine õpetajale (.pdf) (.docx)
Esitlus: sugurakkude areng Sugurakkude kvaliteet (6:19 min) 8. näidistunnikava sugurakkude areng (.pdf) (.docx)
Esitlus: menstruaaltsükkel
Sugurakkude areng (.pdf) (.docx)
Sugurakkude areng õpetajale (.pdf) (.docx)
Audiomaterjal: sugurakkude areng (5:04 min)
9. Kehaväline ja kehasisene viljastumine eri loomarühmadel. Munaraku viljastumine naise organismis Suguline paljunemine, kehasisene ja -väline viljastumine Kehaväline viljastumine Viljastumine (.pdf) (.docx)
Viljastumine õpetajale (.pdf) (.docx)
Esitlus: kehaväline ja -sisene viljastumine Viljastamine (4:23 min) 9. näidistunnikava viljastumine (.pdf) (.docx)
Kehasisene viljastumine Audiomaterjal: viljastumine (6:04 min)
10. Erinevate rasestumisvastaste vahendite toime ja tulemuslikkuse võrdlus Rasestumisvastased vahendid Barjäärimeetod Rasestumisvastased vahendid (.pdf) (.docx)
Rasestumisvastased vahendid õpetajale (.pdf) (.docx)
Esitlus: rasestumisvastased vahendid Rasestumisvastased vahendid (6:23 min) 10. näidistunnikava rasestumisvastased vahendid (.pdf) (.docx)
Hormonaalsed vahendid Rollimäng soovimatu raseduse vältimisest (.pdf) (.docx)
Rollimäng soovimatu raseduse vältimisest õpetajale (.pdf) (.docx)
Audiomaterjal: rasestumisvastased vahendid (4:36 min)
Kalendermeetod
Steriliseerimine
Emakasisene vahend
11. Suguhaigustesse nakatumise viisid ning haiguste vältimine Sugulisel teel levivad haigused Suguhaigustesse nakatumise riskid Suguhaigused (.pdf) (.docx)
Suguhaigused õpetajale (.pdf) (.docx)
Esitlus: suguhaigused Arst seksuaalsel teel levivatest nakkustest (4:41 min) 11. näidistunnikava suguhaigused (.pdf) (.docx)
Rollimäng suguhaiguste vältimine (.pdf) (.docx)
Rollimäng suguhaiguste vältimine õpetajale (.pdf) (.docx)
Audiomaterjal: suguhaigused (5:02 min) Noored seksuaalsel teel levivatest nakkustest (4:21 min)
12. Inimese sünnieelses arengus toimuvad muutused, sünnitus Sünnieelne areng ja sünnitus Inimese sünnieelne areng Sünnieelne areng (.pdf) (.docx)
Sünnieelne areng õpetajale (.pdf) (.docx)
Esitlus: sünnieelne areng Sünnitus (4:30 min) 12. näidistunnikava sünnieelne areng ja sünnitus (.pdf) (.docx)
Sünnitus Sünnitus (.pdf) (.docx)
Sünnitus õpetajale (.pdf) (.docx)
Audiomaterjal: sünnieelne areng (5:55 min)
13. Lootejärgse arengu etapid selgroogsetel loomadel. Organismide eluiga mõjutavad tegurid. Inimese vananemisega kaasnevad muutused ja surm Sünnijärgne areng ja surm Moondega ja moondeta areng
Sünnijärgne areng (.pdf) (.docx)
Sünnijärgne areng õpetajale (.pdf) (.docx)
Esitlus: sünnijärgne areng 13. näidistunnikava sünnijärgne areng (.pdf) (.docx)
Rakusurm Rakkude surm (.pdf) (.docx)
Rakkude surm õpetajale (.pdf) (.docx)
Audiomaterjal: sünnijärgne areng (4:20 min)
 Teema kordamine Organismide areng
INIMESE TALITLUSE REGULATSIOON
Alateema Testid Interaktiivsed harjutused ja mudelid Olemasolevate interaktiivsete harjutuste, simulatsioonide kasutamine Töölehed Esitlused
Audiomaterjalid
Videod Näidistunnikavad
14. Elundkondade talitluse neuraalne ja humoraalne regulatsioon. Inimese sisekeskkonna stabiilsuse tagamise mehhanismid Organismi regulatsioon Regulatsioonimehhanismid Regulatsioonimehhanismid (.pdf) (.docx)
Regulatsioonimehhanismid õpetajale (.pdf) (.docx)
Esitlus: organismi regulatsioon Närvisüsteemi töö (4:55 min) 14. näidistunnikava organismi regulatsioon (.pdf) (.docx)
3D sisesekretsioon (.blend) 3D sisenõrenäärmed (.pdf) (.docx)
3D sisenõrenäärmed õpetajale (.pdf) (.docx)
Audiomaterjal: organismi regulatsioon (4:32 min)
15. Inimese närvisüsteemi üldine ehitus ja talitlus. Närviimpulsi moodustumist ja levikut mõjutavad tegurid. Keemilise sünapsi ehitus ning närviimpulsi ülekanne Närvisüsteemi ehitus ja talitlus 3D närvisüsteem (.blend) Sünaps 3D Närvisüsteemi ehitus (.pdf) (.docx)
3D Närvisüsteemi ehitus õpetajale (.pdf) (.docx)
Esitlus: närvisüsteemi ehitus ja talitlus 15. näidistunnikava närvisüsteem (.pdf) (.docx)
Sünaps Sünaps (.pdf) (.docx)
Sünaps õpetajale (.pdf) (.docx)
Audiomaterjal: närvisüsteem (4:46 min)
16. Refleksikaar ning erutuse ülekanne lihasesse. Närviimpulsside toime lihaskoele ja selle regulatsioon. Peaaju eri osade ülesanded. Kaasasündinud ja omandatud refleksid. Inimese närvisüsteemiga seotud levinumad puuded ja haigused ning närvisüsteemi kahjustavad tegurid Refleksid Närviimpulss Lihasraku kokkutõmbumine Närviimpulss (.pdf) (.docx)
Närviimpulss õpetajale (.pdf) (.docx)
Esitlus: refleksid Insult (6:32 min) 16. näidistunnikava refleksid (.pdf) (.docx)
Refleksikaar Refleksikaar (.pdf) (.docx)
Refleksikaar õpetajale(.pdf) (.docx)
Audiomaterjal: refleksid (5:10 min)
17. Ülevaade inimorganismi kaitsemehhanismidest, immuunsüsteemist ja levinumatest häiretest Immuunsüsteem Kaitsemehhanismid Kaitsemehhanismid (.pdf) (.docx)
Kaitsemehhanismid õpetajale (.pdf) (.docx)
Esitlus: immuunsüsteem – inimese kaitsemehhanismid Imuunsüsteem (5:41 min) 17. näidistunnikava (.pdf) (.docx)
Audiomaterjal: inimese kaitsemehhanismid (9:27 min)
18. Seede-, eritus- ja hingamiselundkonna talitlus vere püsiva koostise tagamisel Elundkondade koostöö 3D seedeelundkond (.blend) 3D Elundkondade koostöö (.pdf) (.docx)
3D Elundkondade koostöö õpetajale (.pdf) (.docx)
Esitlus: Elundkondade koostöö
Audiomaterjal: elundkondade koostöö (3:57 min)
Vereproov (5:41 min) 18. näidistunnikava elundkondade koostöö (.pdf) (.docx)
3D hingamiselundkond (.blend)
3D erituselundkond (.blend)
Regulatsioonimehhanismid
19. Inimese energiavajadus ning termoregulatsioon Energiavajadus ja termoregulatsioon Energiavajadus Energiavajadus (.pdf) (.docx)
Energiavajadus õpetajale (.pdf) (.docx)
Esitlus: inimese energiavajadus Noored söömishäiretest (8:22 min) 19. näidistunnikava inimese energiavajadus ja termoregulatsioon (.pdf) (.docx)
Audiomaterjal: inimese energiavajadus (6:10 min) Psühholoog söömishäiretest (6:51 min)
Termoregulatsioon Termoregulatsioon (.pdf) (.docx)
Termoregulatsioon õpetajale (.pdf) (.docx)
Esitlus: inimese termoregulatsioon Ülekaalulisus (5:56 min)
Audiomaterjal: inimese termoregulatsioon (1:55 min)
 Teema kordamine Inimese talitluse regulatsioon
20. KOKKUVÕTE Kordamine Juhend kokkuvõtvaks tunniks (.pdf) (.docx) Esitlus: kordamine
Audiomaterjal: kordamine (6:49 min)